Статистик - Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар

Go to content

Main menu:

МЭДЭЭЛЭЛ
Статистик мэдээ

БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛ. Баян-Өлгий аймагт 2018-2019 оны хичээлийн жилийн эхэнд ерөнхий боловсролын сургууль 43 байна. Ерөнхий боловсролын нийт 43 сургуулийн 37 нь төрийн өмчийн, 6 нь хувийн өмчийн сургууль байна. 2018-2019 оны хичээлийн жилд ЕБС-ийн 43 сургуульд 935 бүлэгт 23192 хүүхэд суралцаж байгаа ба өмнөх жилээс 130 хүүхдээр өссөн.
Суралцагчдын тоогоор авч үзхэд хамгийн олон сурагчтай нь Өлгий сумын Ерөнхий боловсролын 5-р сургууль 2149 сурагчтай бол хамгийн цөөн сурагчтай нь Улаанхад бага сургууль 15  хүүхэдтэй хичээллэж байна.


СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ. Баян-Өлгий аймгийн хэмжээнд 2018-2019 оны хичээлийн жилд 44 цэцэрлэгт 7238 хүүхэд хамрагдаж байгаа нь 2017-2018 оны хичээлийн жилтэй харьцуулахад хүүхдийн тоо 128-аар өссөн. Аймгийн төвд 1 хувийн цэцэрлэг татан буугдаж, шинээр 1 хүүхдийн цэцэрлэг ашиглалтанд орсоноор 150 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдах боломжтой болсон. СӨБ-д хамрагдах хүүхдийн тоо 2017-2018 оны хичээлийн жилд 10586 байсан бол энэ хичээлийн жилд 10910 болж өссөн байна.
СӨБ-д хамрагдалтын хувь өмнөх хичээлийн жилд 67,2 хувьтай байсан бол энэ хичээлийн жилд 66,3  хувь болж 0,9 хувиар буурсан байна.

 

ЕБС
СӨБ
2014-2015 оны хичээлийн жилийн статистик - Татах
2015-2016 оны хичээлийн жилийн статистик - Татах
2016-2017 оны хичээлийн жилийн статистик - Татах
2017-2018 оны хичээлийн жилийн статистик - Татах
2018-2019 оны хичээлийн жилийн статистик - Татах
СӨБ-ын 2014-2015 оны хичээлийн жилийн статистик - Татах
СӨБ-ын 2015-2016 оны хичээлийн жилийн статистик - Татах
СӨБ-ын 2016-2017 оны хичээлийн жилийн статистик - Татах
СӨБ-ын 2017-2018 оны хичээлийн жилийн статистик - Татах
СӨБ-ын 2018-2019 оны хичээлийн жилийн статистик - Татах
Цахим холбоос
Холбоо барих
Хөгжимт драмын теартын 3-р давхар, 5-р баг,
Өлгий сум, Баян-Өлгий аймаг, Монгол улс
7042-2367
bsgbu_edu@yahoo.com
Copyright © 2013-2020 www.edu.bo.gov.mn
хүлээн авах бол манай сайтад бүртгүүлнэ үү.
Та шинэ мэдээ мэдээллийг и-мэйл хаягаараа


Back to content | Back to main menu