Ерөнхий боловсролын сургууль - Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар

Go to content

Main menu:

БОЛОВСРОЛЫН ТОГТОЛЦОО
Боловсролын тогтолцоо
Монгол  Улсад боловсролын тогтолцоо нь албан ба албан бус боловсролын нэгдэл  байх бөгөөд сургуулийн өмнөх болон бага, дунд, мэргэжлийн боловсрол,  дээд боловсролоос бүрдэнэ.
   
Боловсролын байгууллагын тогтолцоо
Боловсролын  байгууллагын тогтолцоо нь сургалтын эрдэм шинжилгээ , арга зүйн,  боловсролын үнэлгээний болон бусад байгууллагаас бүрдэнэ.

Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллага
Сургуулийн өмгөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллага нь цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль байна.
Тус аймагт төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн ЕБ-ын 42 сургууль, 32 хүүхдийн цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна.

Боловсролын байгууллагаАймгийн төв/Өлгий сум/-дХөдөө сумын төвдТосгондБагт
Төрийн өмчийнХувийн хэвшлийн
Төрийн өмчийн
Хувийн хэвшлийн
Төрийн өмчийн
Хувийн хэвшлийн
Төрийн өмчийн
Хувийн хэвшлийн
1ЕБ-ын бүрэн дунд сургууль641210000
2ЕБ-ын дунд сургууль00001020
3ЕБ-ын бага сургууль301000120
4Хүүхдийн цэцэрлэг1211601040
Бүгд21529120180
Цахим холбоос
Холбоо барих
Хөгжимт драмын теартын 3-р давхар, 5-р баг,
Өлгий сум, Баян-Өлгий аймаг, Монгол улс
7042-2367
bsgbu_edu@yahoo.com
Copyright © 2013-2020 www.edu.bo.gov.mn
хүлээн авах бол манай сайтад бүртгүүлнэ үү.
Та шинэ мэдээ мэдээллийг и-мэйл хаягаараа


Back to content | Back to main menu