“MON-X” ИННОВАЦИЙН ХӨТӨЛБӨР

Go to content

“MON-X” ИННОВАЦИЙН ХӨТӨЛБӨР

Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар
Published in Цаг үеийн мэдээ · 21 September 2023
“MON-X” ИННОВАЦИЙН ХӨТӨЛБӨР
БШУЯ-наас хэрэгжүүлж буй энэхүү хөтөлбөр нь бүс, нийслэл, орон нутагт тулгамдаж буй асуудлуудыг иргэдийн оролцоотойгоор инноваци ашиглан шийдвэрлэх санаачилгуудыг дэмжих хөтөлбөр юм.


Back to content