БШУГ-ын даргын тушаал - Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар

Go to content
БШУГ-ын даргын тушаал
НЭР
ДУГААР
БАТАЛСАН ОГНОО
ХАВСРАЛТ
Зөвлөх баг байгуулах тухай
А/062022.03.03Татах
Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай
А/022022.02.01Татах
Орон тоо, ажил мэргэжлийн жагсаалт батлах тухай
Б/012022.01.10Татах
Back to content