Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар

Go to content

ӨЛГИЙ СУМЫН ХҮҮХДИЙН 2 БОЛОН 4 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА

Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 09-10 ны өдрийн цэцэрлэгт зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх удирдамжийн дагуу халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан зөвлөн туслах үйлчилгээг зохион байгуулж байна.
16/3/2022
Back to content