Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар

Go to content

Сургалт зохион байгуулав.

Боловсролын хүрээлэнгээс ирсэн мэргэжлийн баг сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах чиглэлээр 2 өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа.
7/4/2022

ӨЛГИЙ СУМЫН ХҮҮХДИЙН 2 БОЛОН 4 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДЭД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА

Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 09-10 ны өдрийн цэцэрлэгт зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх удирдамжийн дагуу халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан зөвлөн туслах үйлчилгээг зохион байгуулж байна.
16/3/2022
Back to content