Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар

Go to content

Сургалт зохион байгуулав.

Боловсролын хүрээлэнгээс ирсэн мэргэжлийн баг сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах чиглэлээр 2 өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа.
7/4/2022
Back to content