"Cургуулийн хөгжил-Багшийн хөгжил-Cургалтын чанар"

Go to content

"Cургуулийн хөгжил-Багшийн хөгжил-Cургалтын чанар"

Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар
Published in Цаг үеийн мэдээ · 9 December 2022
"Cургуулийн хөгжил-Багшийн хөгжил-Cургалтын чанар"дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Ховд аймгийн лаборатори 1 дүгээр сургууль, Прогресс сургууль, Ховд, Буянт сумын ЕБ-ын сургуулиудад туршлага судлах ажлыг 2022 оны 12 дугаар сарын 08-09-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Аймгийн ЕБ-ын сургуулийн 45 багш хамрагдан сургуулиудын менежментийн хөтөлбөр, багш нарын арга зүй болон бүтээлч ажлуудтай танилцаж, туршлагаас хуваалцсан.Сурч мэдсэн, олж авсан туршлагыг өөрийн ажиллаж буй байгууллагад хуваалцах ажлыг зохион байгуулж эхэлсэн нь уг үйл ажиллагааны үр дүнг  харуулж байна.


Back to content