"Багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил-манлайлал" сургалт

Go to content

"Багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил-манлайлал" сургалт

Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар
Published in Цаг үеийн мэдээ · 9 September 2022
"Багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил-манлайлал" сургалтыг зөвлөх багш Асхар, Үмиткер,  Жанаргүл нар БШУГ-тай хамтран аймгийн хөгжмийн багш нарт явуулж байна.


Back to content