Баяннуур, Алтанцөгц сумын ЕБС, хүүхдийн цэцэрлэг

Go to content

Баяннуур, Алтанцөгц сумын ЕБС, хүүхдийн цэцэрлэг

Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар
Published in Цаг үеийн мэдээ · 4 October 2022
БШУГ-ын даргаар ахалсан ажлын хэсэг 10 дугаар сарын 03-04-ний өдрүүдэд 2022-2023 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажил, дэвшүүлсэн зорилго, зорилт, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, сургалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, хамрагдалт, сургууль, цэцэрлэгүүдэд өмнөх оны хичээлийн жилд өгсөн зөвлөмжийн биелэлт, өвөлжилтийн бэлтгэл ажилтай танилцах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилгоор Баяннуур, Алтанцөгц  ЕБС, хүүхдийн цэцэрлэгүүдэд ажиллалаа.


Back to content