Сагсай, Цэнгэл, Улаанхус сумын ЕБС, хүүхдийн цэцэрлэгүүдэд ажиллалаа.

Go to content

Сагсай, Цэнгэл, Улаанхус сумын ЕБС, хүүхдийн цэцэрлэгүүдэд ажиллалаа.

Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар
Published in Цаг үеийн мэдээ · 27 September 2022
БШУГ-ын даргаар ахалсан ажлын хэсэг 2022-2023 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажил, дэвшүүлсэн зорилго, зорилт, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, сургалтын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, хамрагдалт, сургууль, цэцэрлэгүүдэд өмнөх оны хичээлийн жилд өгсөн зөвлөмжийн биелэлт, өвөлжилтийн бэлтгэл ажилтай танилцах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилгоор Сагсай, Цэнгэл, Улаанхус сумын ЕБС, хүүхдийн цэцэрлэгүүдэд ажиллалаа.


Back to content