Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар

Go to content

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН ЗОРИЛГО:
Хөгжлийн чиг хандлага, нийгэм, соёлын үнэт зүйл, хэрэгцээнд нийцүүлэн боловсролын тэгш хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг хэрэгжүүлэх, таатай орчин бүрдүүлэх  замаар бие даан сурах, ажиллах, амьдрах чадвартай, эрүүл чийрэг, эрдэм боловсролтой, эх оронч, хөрвөх чадвартай, бүтээлч иргэнийг төлөвшүүлж,
боловсролын чанарт ахиц гаргахад оршино.
ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭ
Back to content